Na milé návštěvě

Se svým vystoupením zajely starší děti potěšit seniory z DOMOVA BÍLÁ OPAVA. Společná setkání se stala nepsaným pravidlem, ale tentokrát se role vyměnily. První naše návštěva v prostředí jejich domova tak byla ve znamení písniček, kterými chtěly děti babičky rozezpívat a tanečků, kterými chtěly své publikum potěšit. Šeptá se, že i kluci a děvčátka se mohou těšit na taneček seniorek, který zatím pilně nacvičují. Budeme se těšit na příští společné setkání.