Co nás čeká

 

 

Milé maminky, babičky a samozřejmě tatínkové,                   

přijďte s námi oslavit svátek maminek v naší školce. Pro Vás, kteří se nebojí myší a myšáků, připravujeme MYŠÍ ŠOU.   

       Jste všichni zváni ve středu 22. května od 16.00 hodin.

 

 

 

 

Co chystáme v květnu:

  • 22. 5. vystoupení k svátku maminek
  • 24. 5. výlet do pohádkového parku ve Velkých Heralticích
  • 26. 5. školní akademie
  • 30. 5. oslava dne dětí v indiánském stylu na střelnici

 

Co chystáme v červnu:

  • 4. 6. výlet do ZOO Ostravy společně s prvňáčky naší ZŠ
  • 12. 6. pěší výlet za dětmi do MŠ v Loděnici
  • 15. 6. vystoupení u příležitosti obecního dne v Holasovicích
  • 19. 6. dopolední setkání s manžely Podolskými a jejich sovičkami
  • 20. 6. rozloučení s předškoláky na střelnici

 

Co chystáme v červenci:

4.7. -5. 7.  stezka odvahy a nocování v MŠ s předškoláky

 

 

 

 

 

 

  • V letošním školním roce probíhá kroužek pro předškolní děti TĚŠÍME SE DO ŠKOLY každou středu, v době od 12.30 do 13.30 hodin, pod střídavým vedení obou učitelek MŠ. Zábavnou formou se zaměřujeme na zdokonalování grafomotorických dovedností, předmatematických představ, rozvíjíme řečové schopnosti v návaznosti na oblast sluchového vnímání a fonematické diferenciace. Podporujeme logické uvažování a procvičujeme prostorovou orientaci. Během činností sledujeme, zda předškolní děti dokážou pracovat nejen samostatně podle pokynů, ale zároveň také spolupracovat ve dvojici, či s celou skupinou, dokončují zadanou práci v daném čase, a zda se dokážou na činnost dostatečně dlouho soustředit. Každý předškolák může využívat svých pracovních sešitů: Písanka předškoláka, Matematika předškoláka, Svět předškoláka.

Lenka Gorčicová