Klub rodičů a přátel MŠ

Klub byl založen v roce 2009 paní Alenou Hlouškovou. V roce 2019 došlo ke změně z původního občanského sdružení na zapsaný spolek.

 

ČLENOVÉ KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020:

 •  Lucie Vojkůvková
předseda
 •  Eva Dehnerová
pokladník
 •  Veronika Snášelová
místopředseda
 •  Lucie Citronová
člen
 •  Martina Hlavová
člen
 • Alena Polová
člen

 

KONTAKTY:

Email: lvojkuvkova@email.cz

Telefon: 731 083 571

Adresa: Kostelní 42, 747 74 Neplachovice

IČO: 265 70 700

Bankovní spojení (transparentní účet): 2401784036/2010  (Fio banka)

 

PŘÍJMY KLUBU

Příjmy klubu tvoří příspěvky, sponzorské dary, dary fyzických i právnických osob a výnosy z různých společenských akcí.

Příspěvek na školní rok 2019/2020 byl stanoven na 1000,-/rok, pro členy klubu pak na 200,-/rok.

Účetnictví je k dispozici k nahlédnutí u paní Evy Dehnerové.

 

ČINNOST KLUBU

Spolupráce s pedagogy MŠ v Neplachovicích, poskytování příspěvků na kulturní aktivity a podpora materiálního vybavení MŠ. Pořádání zájmových a zábavných akcí pro děti.

 

PLÁNOVANÉ AKCE NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 • 09. 11. 2019
Světýlkový průvod
 • 31. 12. 2019
Dětský Silvestr
 • 28. 02. 2020
Karneval plný smíchu
 • 06. 06. 2020
Dětský den
 • 25. 06. 2020
Rozloučení s předškoláky

Jménem Klubu rodičů a přátel MŠ v Neplachovicích, z. s. děkuji obci Neplachovice, ZŠ a MŠ Neplachovice, SDH Neplachovice, všem sponzorům a dárcům a všem ostatním, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na realizaci našich akcí pro děti.

Lucie Vojkůvková