Klub rodičů a přátel MŠ

Klub byl založen v roce 2009 paní Alenou Hlouškovou. V roce 2019 došlo ke změně z původního občanského sdružení na zapsaný spolek.

 

ČLENOVÉ KLUBU 

 • Klára Střížová – předseda
 • Veronika Snášelová – místopředseda
 • Eva Dehnerová – pokladník
 • Kateřina Gronkowiczová – člen
 • Sylva Melecká – člen
 • Kateřina Moslerová – člen
 • Eliška Opatřilová – člen
 • Lucie Pavelková – člen
 • Marcela Stašková – člen

 

KONTAKTY

Email:  klara.strizova@gmail.com

Telefon: 732 985 357

Adresa: Zámecká 279, 747 74 Neplachovice

IČO: 265 70 700

Bankovní spojení (transparentní účet): 2401784036/2010  (Fio banka)

 

PŘÍJMY KLUBU

Příjmy klubu tvoří příspěvky, sponzorské dary, dary fyzických i právnických osob a výnosy z různých společenských akcí.

Příspěvek na školní rok 2023/2024 byl stanoven na 1000,-/rok, pro členy klubu pak na 200,-/rok. Účetnictví je k dispozici k nahlédnutí u paní Evy Dehnerové.

 

ČINNOST KLUBU

Spolupráce s pedagogy MŠ v Neplachovicích, poskytování příspěvků na kulturní aktivity a podpora materiálního vybavení MŠ. Pořádání zájmových a zábavných akcí pro děti.

 

PLÁNOVANÉ AKCE 

 • Světýlkový průvod
 • Účast na adventu v Neplachovicích
 • Školní ples – společné se Sdružením rodičů školy
 • Rozloučení s předškoláky
 • Rozloučení s prázdninami

 

Jménem Klubu rodičů a přátel MŠ v Neplachovicích, z. s. děkuji obci Neplachovice, Základní škole a Mateřské škole Neplachovice, všem sponzorům, dárcům a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na realizaci našich akcí pro děti.

Klára Střížová