Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2024

V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka Základní školy a Mateřské školy Neplachovice, okres Opava, příspěvkové organizace zveřejňuje pod přidělenými registračními čísly seznam uchazečů o předškolní vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace od 1. 9. 2024.

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče:

 

Registrační číslo Výsledek řízení
1. 115/2024 nepřijat/a
2. 116/2024 nepřijat/a
3. 117/2024 přijat/a
4. 118/2024 nepřijat/a
5. 119/2024 přijat/a
6. 120/2024 přijat/a
7. 121/2024 přijat/a
8. 122/2024 přijat/a
9. 123/2024 nepřijat/a
10. 124/2024 nepřijat/a
11. 125/2024 nepřijat/a
12. 126/2024 přijat/a
13. 127/2024 přijat/a
14. 128/2024 nepřijat/a
15. 129/2024 přijat/a
16. 130/2024 nepřijat/a

 

Datum zveřejnění: 6. 5. 2024

 

PaedDr. Ivana Pavlíková
ředitelka školy