Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 se koná  2. května 2024 od 9.00 do 14.30 hodin v budově nové mateřské školy.
U zápisu je nutno doložit:

  • rodný list dítěte
  • platný občanský průkaz zákonného zástupce
  • vyplněnou žádost k předškolnímu vzdělávání potvrzenou pediatrem (povinnost očkování).

Tiskopis žádosti k předškolnímu vzdělávání je ke stažení na webových stránkách školy nebo je možné si jej vyzvednout v mateřské škole denně v době od 7.00 do 10.00 hodin.

K předškolnímu vzdělávání budou přednostně přijímány děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku a mají místo trvalého pobytu v Neplachovicích.

Zápis je tradičně spojen se dnem otevřených dveří v mateřské škole.

                                                                             Lenka Gorčicová
zástupkyně ředitelky pro MŠ