Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2023

V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka Základní školy a Mateřské školy Neplachovice, okres Opava, příspěvkové organizace zveřejňuje pod přidělenými registračními čísly seznam uchazečů o předškolní vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace od 1. 9. 2023.

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče:

 

Registrační číslo

Výsledek řízení

1.

01/2023

přijat/a

2.

02/2023

přijat/a

3. 03/2023

přijat/a

4. 04/2023

přijat/a

5. 05/2023

přijat/a

6. 06/2023

přijat/a

7. 07/2023

přijat/a

8. 08/2023

přijat/a

9. 09/2023

přijat/a

 

Datum zveřejnění: 5. 5. 2023

 

PaedDr. Ivana Pavlíková
ředitelka školy