Návštěva Planetária v Ostravě

Oblíbeným a často vyhledávaným  tématem předškolních dětí je téma VESMÍR. Právě z tohoto důvodu máme v našem ŠVP zařazen integrovaný blok, jehož součástí je výše uvedené téma. Děti projevují zájem o nové poznatky z této oblasti, snaží se přemýšlet nad spoustou těžce vysvětlitelných informací. K aktivitám z této oblasti využíváme obzvláště interaktivní tabuli, naučné encyklopedie, didaktickou pomůcku – soubor nafukovacích planet. Jelikož jsme chtěly dětem téma VESMÍR dále obohatit, rozhodly jsme se pro návštěvu Planetária v  Ostravě.  Kluci a děvčátka se zúčastnili vzdělávacího programu určeného mateřským školám. Základem programu byl celooblohový pořad v Sále planetária, který trval přibližně 60 minut. Program se skládal z živě moderované části a sférického filmu.  Děti zaujala obzvláště hvězdná obloha, na které se seznámily s některými jasnými hvězdami, souhvězdími, světovými stranami. Dozvěděly se, co znamená mléčná dráha, jaké báje se vztahují k hvězdné obloze. Nechyběla ani ukázka a informace o některých planetách. Ve sférickém filmu Kouzelný globus si děti připomněly důležitost a pravidelnost střídání ročních období, které jsou neodmyslitelnou součástí koloběhu života, střídání dne a noci a sklonu zemské osy. Po řízeném programu měly děti možnost navštívit interaktivní expozice Ke hvězdám, K planetám, Za světlem, Na oběžnou dráhu a Do hlubin Země. Zpětnou vazbou nás děti přesvědčily, že si obzvláště z řízeného programu osvojily spoustu dalších informací, na které budeme v našem integrovaném bloku  ŠVP i nadále navazovat.