Na čarodějné stezce

Na čarodějné stezce v zámeckém parku se 29. dubna objevily tři ježibaby. Jelikož byly k dětem dobrosrdečné a nenaháněly jim strach, zapojili se kluci i děvčátka do plnění ryze čarodějných úkolů. V kouzelné laboratoři se děly zajímavé pokusy, ze začarovaných lahví se lovily třeba žáby a tvořila se čarodějná košťata. K poslednímu dubnovému dni patří také stavění májky. Tu naši, školkovou, jsme si za pomoci čarodějnic nazdobili kouzelnými stuhami. A protože bez chlapských svalů bychom májku postavit nezvládli, chceme poděkovat panu Karlu Baranovi st., jenž má hlavní zásluhu na tom, že májka před MŠ stojí. Velké poděkování patří i kouzelným ženám Janě a Vlastám, které si toho dne s dětmi přišly začarovat.