Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2022

V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka Základní školy a Mateřské školy Neplachovice, okres Opava, příspěvkové organizace zveřejňuje pod přidělenými registračními čísly seznam uchazečů o předškolní vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace od 1. 9. 2022.

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče:

Registrační číslo

Výsledek řízení

1.

106/2022

přijat/a

2.

107/2022

přijat/a

3.

108/2022

přijat/a

4.

109/2022

přijat/a

5.

110/2022

přijat/a

6.

111/2022

přijat/a

7.

112/2022

přijat/a

 

Datum zveřejnění: 6. 5. 2022

 

PaedDr. Ivana Pavlíková
ředitelka školy