Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 se koná  2. května 2022 od 9:00 do 14:30 hodin v budově nové mateřské školy.

U zápisu je nutno doložit:

  • rodný list dítěte
  • platný občanský průkaz zákonného zástupce
  • vyplněnou žádost k předškolnímu vzdělávání potvrzenou pediatrem (povinnost očkování).

Tiskopis žádosti k předškolnímu vzdělávání je ke stažení na webových stránkách školy nebo je možné si jej vyzvednout v mateřské škole denně v době od 7:00 do 10:00 hodin.

K předškolnímu vzdělávání budou přednostně přijímány děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku a mají místo trvalého pobytu v Neplachovicích.

Zápis je tradičně spojen se dnem otevřených dveří v mateřské škole.

 

                          Lenka Gorčicová, vedoucí učitelka MŠ

PaedDr. Ivana Pavlíková, ředitelka školy