Na Tři krále o krok dále

I v mateřince jsme se chystali na příchod TŘÍ KRÁLŮ. Děti se zábavným způsobem seznámily s touto dlouholetou tradicí. Dětem jsme vysvětlily, že králové nepřijdou za námi do školky jako třeba Mikuláš, ale určitě je navštíví doma. A tak si kluci a děvčátka vyzkoušeli, jaké je to koledovat s písničkou My tři králové, každý den jsme opakovali jména králů, vyráběli královské koruny… Celý týden jsme tak vymýšlely a nabízely aktivity, kterými jsme chtěly tuto lidovou tradici drobotině co nejvíce přiblížit.