Čemu se učí mladší děti v září

 • Seznamujeme se, kde máme ve třídě uložené hračky a ostatní pomůcky.
 • Učíme se uklízet hračky i ostatní věci na svá místa.
 • Odnášíme si sami použitý hrníček a tácek od svačinky na odkládací vozík.
 • Odnášíme si sami použité talíře a příbory od obědu na odkládací vozík.
 • Nosíme si sami na své místečko talíř s druhým chodem.
 • Poznáváme jména svých kamarádů.
 • Ukazujeme si, co je vesele-smutně.
 • Skládáme z barevných vršků PET.
 • Seznamujeme se s vlastnostmi barviček.
 • Učíme se vyhrnovat rukávky při mytí rukou a okapávat ruce nad umyvadlem.
 • Učíme se, které dveře nesmíme sami otevírat.
 • Učíme se sedat do řady na „pastelku“ na koberci.
 • Hledáme si sami značku ke cvičení.
 • Učíme se sundávat tepláčky-elasťáčky v šatně, ukládat papučky-boty.
 • Učíme se trpělivosti při čekání na ostatní děti (při oblékání, u jídla, při úklidu.
 • Připomínáme si poděkování, prosbu, pozdrav.
 • Trénujeme poznávání barviček.
 • Učíme se pohybové hry „Na bublinu, Na medvěda, Na míček, Na mráček, Na ježka, Na myšky, Kolo mlýnský, Na vlaštovky, Na peška“.
 • Učíme se básničky: Cha, cha, chi,chu, chi, chu ; Paci, paci;
 • Házíme míčem, kopeme do míče.
 • Sbíráme přírodniny.
 • Trénujeme bezpečné přecházení přes silnici.