Šnečku, šnečku, vystrč růžky

Šnečku, šnečku, vystrč růžky,… tohle známé říkadlo se ozývalo ve školce častěji než obvykle. Děti zaujalo hledání šnečků po jednom deštivém dni a nápad byl na světě. Po celý týden se kluci a děvčátka seznamovali se způsobem života šnečků. Nechyběly tvořivé činnosti, které jsme mohly díky příznivému počasí přesunout do venkovního prostředí.  Největší legrace si děti užily u šnečích závodů.