Poděkování sestřičkám a lékařům

Dne 27. ledna jsem na stránkách Facebooku zaznamenala příspěvek paní Petry Sglundové, která pracuje na infekčním oddělení Slezské nemocnice v Opavě:
„Moc bychom chtěly poděkovat DĚTEM, p. učitelkám, maminkám a babičkám Mateřské školy Neplachovice za nádherné překvapení. Slovy nelze vyjádřit, co to pro nás znamená. Jste báječní, moc si vážíme, že na nás myslíte. Děkuji všem za kolektiv infekce.“
K těmto milým slovům byly přiloženy i fotografie sestřiček, které si rozbalují dárky. Moc mě toto gesto potěšilo a jsem moc ráda, že máme tak šikovné děti a rodiče, ale hlavně vedení naší mateřské školy, kteří si v této nelehké době našli čas a podpořili vytížené zdravotníky.

Dana Schreierová, starostka obce Neplachovice