Změna formy úhrady za předškolní vzdělávání

Vážení rodiče,
z důvodu omezení kontaktů a pohybu dospělých osob v prostorách mateřské školy bude úplata za předškolní vzdělávání od školního roku 2020/2021 hrazena bankovním převodem. Děkujeme za pochopení.

Číslo bankovního účtu: 181851284/0300

Částka: 200,- Kč

Variabilní symbol: každému dítěti přidělen

Do poznámek: Úplata MŠ

Platba musí být uhrazena do 15. dne v daném měsíci.

V této souvislosti paní vedoucí školní jídelny připomíná včasné nastavení platby stravy.