Sportovní kroužek pro předškoláky

Pod záštitou  Sokola Neplachovice (dle aktuální situace) budeme od druhé poloviny září pořádat pro předškolní děti sportovní kroužek. Každou středu v době od 16.00 do 17.00 hodin v tělocvičně ZŠ Neplachovice. Bližší informace včas upřesníme.