Zápis dětí do mateřské školy

V souladu s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 bude zápis do MŠ Neplachovice z nařízení vlády  probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Zápis se uskuteční ve dnech 2. 5. – 15. 5. 2020.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je možné doručit následujícími způsoby:

  • datovou schránkou – ID školy: ddzmfqj
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na: zsneplachovice@skolanep.cz
  • poštou na adresu: Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, Školní 199, 747 74 Neplachovice
  • přímo do schránky na budově mateřské školy – Kostelní 42, Neplachovice

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si můžete stáhnout také zde.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví  splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ na školní rok 2020/2021:

  • trvalý pobyt dítěte ve spádové oblasti – Neplachovice, Neplachovice – Zadky
  • věk dítěte, přednostně starší
  • sourozenec v mateřské školy
  • děti s trvalým pobytem v jiných obcích podle věku budou přijímány do naplněnosti kapacity třídy

  PaedDr. Ivana Pavlíková, ředitelka školy