Zápis do 1. třídy – aktuální informace

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy vydalo důležité pokyny k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat celý duben, a to bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Dojde tak pouze k formální části zápisu, motivační část se neuskuteční. Ministerstvo doporučuje podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole. 

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje následující:

Rodiče dětí, které jsou narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a starší (po odkladu povinné školní docházky) si na webových stránkách školy www.zsneplachovice.cz stáhnou v menu Dokumenty ke stažení Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Vyplněnou žádost doručí mailem na zsneplachovice@skolanep.cz, poštou nebo datovou schránkou do školy. Pokud nemáte možnost žádost si stáhnout a vytisknout, zavolejte na telefonní číslo 737 204 182 a vše dočasně vyřešíme telefonicky. Obdobným způsobem budeme realizovat odklad povinné školní docházky.

Žádosti již můžete zasílat, rovněž můžete telefonovat pro jakékoli informace ohledně zápisu do
1. třídy.

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi, tzv. Školičky. Děti se seznámí s prostředím školy, s paní učitelkou a ostatními spolužáky.

V tuto chvíli je podstatné, ať vše ve zdraví zvládneme, administrativní proces je to poslední, na čem nyní záleží. Přeji všem pevné zdraví a mnoho psychických sil.

PaedDr. Ivana Pavlíková, ředitelka školy