Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol

Na základě doporučení v rámci mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol a po dohodě se zřizovatelem bude provoz mateřské školy s účinností od 16. 3. 2020 až do odvolání uzavřen.

Ošetřovné:

Pokud v souvislosti s opatřením Ministerstva zdravotnictví bude muset rodič pečovat o dítě mladší 10 let, pak zaměstnavatel je povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po dobu, kdy pečuje o dítě mladší 10 let.

Zaměstnanec – rodič má nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat.

Podrobnosti včetně tiskopisu, který potvrzuje škola, jsou k dispozici na https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Karantena_a_osetrovne.pdf.

 

V Neplachovicích dne 11. 3. 2020

PaedDr. Ivana Pavlíková, ředitelky školy