Tvořilo se…..

V keramické dílně základní školy se 10. března tvořilo. Děti a jejich blízcí měli možnost vychutnat si práci s keramickou hlínou. Na programu bylo nejen vyrábění velikonočních oveček, ale zároveň tvoření vlastních originálních nápadů. Děti se zpracováváním keramické hlíny zkušenost měly, pro některé dospělé to byla novinka. Cílem tvořivého odpoledne nebylo testování, či zkoumání zručnosti, ale navození pohodové atmosféry a chuti dokázat vyrobit si něco svého. Poděkování patří paní vychovatelce D. Hobžové, která měla ve svých rukou celou organizaci úterního odpoledne.