Ve Světě techniky v Ostravě

V rámci projektu OKAP (bezplatná návštěva + doprava) se skupina starších dětí  zúčastnila 16. ledna vzdělávacího programu Bavíme se s geometrií ve Světě techniky v Ostravě. Pod vedením zkušené lektorky si děti hravou formou  procvičily aktivní znalost základních geometrických tvarů. Skupinka mladších dětí si vyrazila za vzdělávacím programem taktéž. 12. února měly děti možnost vyzkoušet své dovednosti a zručnost v programu Šikovné ručičky. Tato akce i doprava byly hrazeny z finančních prostředků Klubu rodičů v MŠ Neplachovice.