Přijďte s námi tvořit

Zveme děti a jejich šikovné maminky i tatínky na KERAMICKÉ TVOŘENÍ.

Přijďte si s námi tvořit  10. března 2020 do keramické dílny v ZŠ Neplachovice od 16. 15 do 18.00 hodin.

Vcházet do budovy budeme zadním vchodem u tělocvičny a poplatek za hlínu bude 30,- Kč.