Zápis dětí do mateřské školy

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 se koná 2. května 2019 od 9:00 do 14:30 hodin. U zápisu je nutno doložit:

  • rodný list dítěte
  • platný občanský průkaz zákonného zástupce
  • vyplněnou žádost k předškolnímu vzdělávání potvrzenou pediatrem (povinnost očkování).

Tiskopis žádosti k předškolnímu vzdělávání je ke stažení na webových stránkách MŠ nebo je možné si jej vyzvednout v mateřské škole denně v době od 7.00 do 10.00 hodin.
K předškolnímu vzdělávání budou přednostně přijímány děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku a mají místo trvalého pobytu v Neplachovicích.

Zápis je tradičně spojen se dnem otevřených dveří v mateřské škole.

PaedDr. Ivana Pavlíková, ředitelka školy

Lenka Gorčicová, vedoucí učitelka